top of page

Juridische kennisgeving

happy-young-girl-in-car_mam3k8.png

Door te accepteren dat ik deze disclaimer begrijp, verklaar ik dat ik volledige wettelijke contractrechten heb en dat ik Sui Juris ben (zonder wettelijke handicap). Ik heb de disclaimer gelezen en ga ermee akkoord dat ik de juridische betekenis ervan volledig begrijp, of dat ik het advies van een advocaat heb ingewonnen en hij/zij mij de juridische betekenis heeft uitgelegd, of ik heb afgezien van het recht om het advies van een advocaat in te winnen. advocaat aangezien ik de juridische betekenis van deze disclaimer volledig begrijp:

De informatie op deze website is beschermd onder het artikel van het eerste amendement op de Amerikaanse grondwet en is niet bedoeld als juridisch advies. De primaire functie van deze website is alleen voor educatieve doeleinden en niets daarin mag worden opgevat als juridisch advies. Voordat u de informatie op deze website gebruikt of toepast, dient u advies in te winnen bij een advocaat in uw land. U wordt hierbij op de hoogte gesteld en beloont dat u volledig verantwoordelijk bent voor al uw acties en ITCA geeft geen verklaringen, garanties, garanties, impliciet of anderszins, met betrekking tot de informatie en het materiaal hierin.

ITCA onderhoudt deze site (de "Site") voor uw persoonlijk vermaak, informatie, onderwijs en/of communicatie. Kijk gerust eens rond op de site. U mag de inhoud van de site echter niet verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, inclusief de tekst, afbeeldingen, audio en video zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ITCA. Uw toegang tot en gebruik van de Site is ook onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) en alle toepasselijke wetten. Door toegang te krijgen tot en te browsen op de site, accepteert u, zonder beperking of kwalificatie, de algemene voorwaarden en erkent u dat alle andere overeenkomsten tussen u en ITCA worden vervangen en geen kracht of effect hebben.

Voorwaarden:

 1. U dient ervan uit te gaan dat alles wat u op de site ziet of leest auteursrechtelijk is beschermd, tenzij anders vermeld, en niet mag worden gebruikt behalve zoals bepaald in deze algemene voorwaarden of in de tekst op de site zonder de schriftelijke toestemming van ITCA garandeert noch verklaart dat uw gebruik materiaal dat op de site wordt weergegeven, geen inbreuk maakt op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of gelieerd zijn aan IITCA

 2. Hoewel ITCA redelijke inspanningen levert om nauwkeurige en actuele informatie op de site op te nemen, geeft ITCA geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. ITCA. aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de site.

 3. Uw gebruik van en browsen op de Site is op eigen risico. Noch ITCA, noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de Site is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, gevolg-, indirecte of punitieve schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de Site. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de Site aan u geleverd "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET- INBREUK. Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toestaan, dus sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Controleer uw lokale wetten voor eventuele beperkingen of beperkingen met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties. ITCA aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of browsen op de site of uw downloaden van materiaal , gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de site.

 4. Alle communicatie of materiaal dat u per e-mail of anderszins naar de Site verzendt, inclusief alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Alles wat u verzendt of plaatst, kan door ITCA of zijn gelieerde ondernemingen voor elk doel worden gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Bovendien staat het ITCA vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in communicatie die u naar de site stuurt te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten met gebruikmaking van dergelijke informatie.

 5. Afbeeldingen van mensen of plaatsen die op de site worden weergegeven, zijn ofwel het eigendom van, of worden gebruikt met toestemming van, ITCA. Het gebruik van deze afbeeldingen door u, of iemand anders die door u is geautoriseerd, is verboden, tenzij specifiek toegestaan door deze algemene voorwaarden of specifieke toestemming elders op de Site verstrekt. Elk ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen kan in strijd zijn met auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, de wetten van privacy en publiciteit, en communicatieregels en statuten.

 6. De handelsmerken, logo's en servicemerken (gezamenlijk de "Handelsmerken") die op de Site worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van ITCA en anderen. Niets op de site mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een handelsmerk dat op de site wordt weergegeven te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van ITCA of een derde partij die eigenaar kan zijn van de handelsmerken die op de site worden weergegeven . Uw misbruik van de handelsmerken die op de site worden weergegeven, of andere inhoud op de site, behalve zoals bepaald in deze algemene voorwaarden, is ten strengste verboden. U wordt ook geadviseerd dat ITCA  zal haar intellectuele eigendomsrechten agressief handhaven in de ruimste zin van de wet, inclusief het zoeken naar strafrechtelijke vervolging.

 7. ITCA heeft niet alle sites die aan de site zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van off-site pagina's of andere sites die aan de site zijn gekoppeld. Uw linken naar andere off-site pagina's of andere sites is op eigen risico.

 8. Hoewel ITCA van tijd tot tijd discussies, chats, postings, transmissies, bulletinboards en dergelijke op de Site kan volgen of beoordelen, is ITCA niet verplicht om dit te doen en aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de inhoud van dergelijke locaties noch voor enige fout, laster, smaad, laster, weglating, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid in informatie op dergelijke locaties op de site. Het is u verboden om onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, schandalig, opruiend, p ornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te verzenden of enig materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd en aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid , of anderszins enige wet overtreedt. ITCA zal volledig samenwerken met wetshandhavingsinstanties of gerechtelijk bevel waarin ITCA wordt verzocht of opgedragen de identiteit bekend te maken van iedereen die dergelijke informatie of materialen plaatst.

 9. ITCA kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment herzien door dit bericht bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om de op dat moment geldende Algemene voorwaarden waaraan u gebonden bent te bekijken.

 10. ITCA IDD, de naam van ons product, is een onofficiële vertaling van uw nationale rijbewijs. Het ontwerp is vergelijkbaar met dat van de  VN-conventie van 1968. ITCA is een niet-gouvernementele particuliere onderneming  die niet gelieerd is aan enige regering of de verenigde naties.

 11. Door te kopen op de e-itca.org website, verklaart u dat u volledig op de hoogte bent dat de ITCA IDD  is geen licentie en heeft geen wettelijk gewicht.  Het gekochte product (ITCA IDD) geeft mensen geen toestemming om legaal te rijden, zelfs niet als ze geen door de staat uitgegeven rijbewijs hebben of als hun door de staat uitgegeven rijbewijs is geschorst of ingetrokken. ITCA IDD kan niet worden gebruikt als identiteitsbewijs met foto. e-ITCA garandeert niet de acceptatie door alle autoverhuurbedrijven.

 12. Als je kiest voor Gratis post naar Europa, lees dan hieronder:​

Opmerking:

Gratis internationale standaard levering naar Europa (standaard post Gov. mail).

Sommige aanvragers meldden vertragingen en leverden de IDD soms niet aan Europa.

Oplossingen:

Wijzig uw verzendadres naar het land van bestemming;

Of

u wordt ten zeerste aanbevolen om te kiezen voor Priority of Express (gegarandeerd met trackingcode)

Klik  Vorig  wijzigen of  Indienen  om door te gaan met de gratis verzending

 

 

*: If you have a solid reason we don't inform you about it on our website.

**: the applicant has to pay for re-printing and shipping costs in case of loss.

bottom of page